โอ ปะ ปา ติ กะ เกิดอมตะ : ดูหนังออนไลน์

น่าสุด ดูหนังออนไลน์

โอ ปะ ปา ติ กะ เกิดอมตะ

View:6,757


ขยายความคำว่า โอปะปาติกะ หมายถึง อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อว่าเป็นโลกหลังความตาย ตามหลักทางศาสนาที่ได้ถูกบันทึกไว้ ในเชิงสั่งสอนให้ชาวพุทธ กลัวการฆ่าตัวตาย ซึ่งเรื่องนี้นำเสนอได้ตรงจุดของหลักคำสอนนั้น หากแต่ เรื่องนี้นำเสนอโดยแสดงให้เห็นถึงความเหี้ยมโหด ความทุกข์ทน ไม่มีที่สิ้นสุด วนเวียน เวียนวน หากแต่ปลดปล่อยได้ แต่ ทรมาน ใช้ฉากของการต่อสู้ของเหล่าโอปติกะ 5 ตน เป็นตัวนำเรื่อง


แต่เรื่องนี้ต่างกันที่ว่า ได้ใส่ข้อมูลที่ต้องการให้ผู้ดูได้คิด เข้าไปซะเต็มมมมมมมมเอียดดดดด จนหลายคนที่ออกจากโรงพูดว่า มีบางตอน เผลอหลับไปเลย [ไอ่เรากไม่ว่ากันเรื่องที่ เผลอหลับ เพราะว่า แทบจะทุกเรื่องเลยหากฉากตอนนั้น มีคำพูดมาก มีการบรรยายนาน ๆ ]